Καρναβάλι Ποταμιάς 1992

Από τα αρχεία του "ΔΙΟΝΥΣΟΣ", το καρναβάλι ποταμιάς του 1992

::Καρναβάλι Ποταμιάς:: Επίσημη ιστοσελίδα